h

Van de campagneleider

20 december 2006

Van de campagneleider

Beste SP'ers, even een berichtje van uw campagneleider die zich zo af en toe ook wel campagnelijder voelde. De SP heeft ook in onze afdeling sterke winst geboekt, omgerekend naar gemeenteraadsverkiezingen zouden we ongeveer zeven raadszetels gehaald hebben.

Allereerst wil ik al onze folderverSPreiders en poSterPlakkers hartelijk bedanken voor hun inzet. Enkele tientallen mensen hebben ervoor gezorgd dat de "NU SP" folder bij een groot gedeelte van de inwoners van de gemeente Emmen in de bus is gekomen, en het plakteam heeft tientallen plakborden verspreid over de gehele gemeente voorzien van de heldere oproep van Jan Marijnissen om SP te gaan stemmen.

Zoals ik al zei is dit niet onbeloond gebleven, één op de zes leden van de tweede kamer gaat namens de SP een socialer geluid laten horen. Maar terug naar de campagne, wat mij tijdens de acties opgevallen is is de roep om socialer beleid. Erg veel mensen zijn het beu dat de met mooie woorden gebrachte maatregelen van meneer Balkenende en zijn kornuiten (ik heb ook de term "roversbende" gehoord) meestal uitdraaien op een greep in de portemonee van de gewone man. Men is het beleid beu dat ervoor zorgt dat de pijn vooral terecht komt bij de mensen die toch al niet vrolijk waren, en de euro's bij de mensen die toch al niet zonder zaten. Beu dat energie, wonen, gezondheidszorg en veel andere zaken in vlot tempo duurder worden, maar vooral die meneer beu die vindt dat dit allemaal fantastisch is en dat we blij moeten zijn.

Volgens mij laat deze geweldige verkiezingsuitlag zien dat niet iedereen in Nederland zo blij is met deze meneer Balkenende als hij dat zelf is. Laten we dáár dan blij mee zijn.

U bent hier