h

Reactie op persbericht EMCO

6 oktober 2006

Reactie op persbericht EMCO

Afgelopen vrijdag heeft de EMCO in een zeer korte (2 regels) email reactie gericht aan radio Emmen laten weten, dat het "een interne aangelegenheid is wat de S.P. niet aangaat". Hiermee reageerde zij op de acties van de S.P. Emmen bij de EMCO.

Tevens weigerde de EMCO om publiekelijk in discussie te gaan met de SP over het bezuinigingsplan. Wij vinden dit uiteraard zeer jammer, omdat de EMCO zichzelf op deze manier een kans ontneemt om op een goede manier het gesprek aan te gaan met de burger en de politiek.

Maar wij willen wél reageren op de uitlatingen van de EMCO. De EMCO is eigendom van de Gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn. En de tekorten worden al jaren betaalt MET gemeenschapsgeld. Belasting geld van de inwoners in Zuid-Oost Drenthe. Bovendien ligt de eindverantwoordelijkheid over de gang van zaken bij de EMCO bij de drie gemeenteraden in Z-O Drenthe. Stellen dat een politiek partij zich dus niet mag bemoeien met de EMCO is derhalve een volstrekte ontkenning van de realiteit.

Wij roepen dan ook de directie van de EMCO op in de toekomst meer realiteitszin te tonen en om met open vizier de discussie met de burgers en politiek durven aan te gaan. En niet via achterkamertjes zoals eerder dit jaar.

Zie ook brief aan de wethouder

U bent hier