h

Aan de directeur van de EMCO groep

23 juli 2006

Aan de directeur van de EMCO groep

-

Datum: 18-07-2006
Namens: DOP, ChristenUnie, BGE, GroenLinks, Socialistische Partij
CC: College van B&W, Alle raadsfracties, Diverse perscontacten

Geachte heer Stapel,

Met ongenoegen namen wij kennis van het feit dat u namens de EMCO groep voorafgaand aan de raadsvergadering van 6 juli jl. een overleg hebt gevoerd met vertegenwoordigers van de PvdA, CDA en VVD.

Op de agenda stond onder andere ook het functioneren van de EMCO. Doordat de overige partijen niet bij dit overleg zijn betrokken hebben zij een kennisachterstand opgelopen. Dit kan nooit de bedoeling zijn.

Waarom u ervoor gekozen hebt om juist met deze drie partijen om de tafel te gaan is ons ook een raadsel. Over de motieven van de drie genoemde partijen om in te stemmen met zo'n gesprek kunnen wij slechts gissen. Het is immers in ons aller belang dat er met open vizier over alle onderwerpen gesproken wordt, met alle raadsfracties.

Wij verzoeken u dan ook met klem om verdere (voor)overleggen te voeren met alle fracties of helemaal niet.

Namens DOP, ChristenUnie, BGE, GroenLinks en de Socialistische Partij.

Met vriendelijke groet, Wim Moinat, SP

U bent hier