h

Toespraak van de voorzitter tijdens de ALV

18 oktober 2005

Toespraak van de voorzitter tijdens de ALV

Geachte Leden:
Vanavond vindt dan eindelijk de aftrap plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen. Eindelijk. Want we staan te popelen om recht te zetten wat nu al jaren scheef is: we gaan opnieuw onze intrede doen in de raad. Waar de Sp ook thuis hoort.

De BGE heeft schampere pogingen ondernomen om het levensgrote gat te vullen dat aan de linkerzijde van de PvdA is ontstaan, maar heeft er werkelijk niets van kunnen maken. Een zeer belangrijk onderdeel van het politieke vak, en zeker voor een oppositiepartij, is namelijk samenwerken en communiceren. Helaas, de BGE bleek over geen van deze vaardigheden te beschikken. Ze zijn er enkel in geslaagd de gehele gemeenteraad tegen zich in het harnas te jagen, en dus politiek gezien zichzelf monddood te maken. Einde BGE. Tsjieu, adios en de groeten tuus.

En nu wordt het tijd dat wij zelf het heft wederom in handen nemen en laten zien waar de SP voor staat hier in Emmen. De Sp zal in ieder geval de waakhond moeten zijn van de medemenselijkheid. We zullen onze rug recht moeten houden daar waar beleid de zwakkeren treft: de ouderen, de minima, de gehandicapten, de asielzoekers. Wij zullen niet toestaan dat onder de noemer van bezuinigingen de grens van een menswaardig bestaan wordt overschreden. Wij zullen met creatieve oplossingen komen voor de problemen die op ons pad of die van de gemeente komen. Oplossingen die recht doen aan alle burgers. Wij zullen de gemeente keer op keer wijzen op haar verantwoordelijkheden, daar waar zij steken laat vallen.

De gemeente zal haar taak om op te komen voor de belangen van haar burgers met vernieuwd elan vorm moet geven, of de SP heigend in haar nek voelen blazen. Niet als een schoothondje meelopen aan de leiband van Den Haag, maar protesterend, steigerend, mopperend de grenzen van de gemeentewetten opzoekend, daar waar het overheidsbeleid de belangen van de burgers dreigt aan te tasten. Dames en heren, de gemeente Emmen moet smoel krijgen. En de SP wil daar graag haar steentje aan bijdragen! Want het is momenteel droef gesteld. Ieder die de afgelopen jaren een gemeenteraadsvergadering heeft bijgewoond, zonder in slaap te vallen, heeft kunnen zien hoe de volksvertegenwoordigers zich in slaap hebben laten sukkelen, zich bij voorbaat neerleggend bij een principeloos compromis. Het is allemaal zo belegen. En u weet wat er gebeurd als je belegen kaas te lang laat liggen: daar komt de schimmel in! Wij zullen dit rottingsproces moeten stoppen. Wij zullen de onderwerpen de gemeenteraad binnendragen, ze wakker schudden met de aanwezige misstanden. Niet omdat wij dat 's ochtends in de krant lezen, wat nu zo vaak de enige aanleiding is om vragen te gaan stellen, ne dames en heren, omdat wij zelf ervoor zorgen dat het 's ochtends in de krant staat. Wij zorgen voor het nieuws, we zijn het nieuws.

Omdat de SP alert is, niet wacht tot iemand de onderwerpen komt aandragen, maar zelf op zoek gaat, analyseert en oplossingen of ideeen aandraagt. En we zetten gelijk hoog in, door het conceptverkiezingsprogramma dat nu ter goedkeuring voor u ligt en wat u nu natuurlijk al uit uw hoofd heeft geleerd, te voorzien van een motto, een visie, een missie: "Beter Samen Leven". Het zal de opdracht zijn die de SP gestalte zal moeten geven, de komende vier jaar. Hoe willen we een gemeenschap gaan vormen, of de aanzet ertoe geven, die gebaseerd is op gelijkwaardigheid, medemenselijkheid en menswaardigheid. Waar de leden van die leefgemeenschap zich ondersteund voelen in de tijden van nood, en bereidt zijn zich in te ztten voor het algemeen belang. Dat zal onze zoektocht worden, de leidraad. Maar de keuze voor de motto "Beter Samen Leven" houdt in ieder geval een keuze in: tegen de individualisering in. Want als wij ons doel willen bereiken, zaal iedereen duidelijk moeten worden gemaakt dat we het samen moeten doen. Wij als leden van de SP om onze afdeling zo goed mogelijk te laten functioneren, de SP-fractie in de gemeenteraad samen met anderen om goed tegenwicht te kunnen bieden tegen asociaal beleid, en samen met de leden van onze leefgemeenschap die nu gemeente Emmen heet, om te zorgen dat een ieder met een goed gevoel hier kan leven. Het is de eenvoud van de tweevoud of het meervoud Samen staan we sterk!.

U bent hier