h

SP 2e kamerfractie stelt vragen over inzetten van WSW-ers als asbestsaneerders

31 oktober 2005

SP 2e kamerfractie stelt vragen over inzetten van WSW-ers als asbestsaneerders

De SP heeft in Emmer wijk De Rietlanden (*) asbest ontdekt in en op een talud nabij een sportveldcomplex. De werkvoorzieningschap de EMCO-groep uit Emmen is verantwoordelijk voor het onderhoud aan het talud. Personeelsleden van de EMCO werden dan ook tijdens het uitoefenen van hun werk geconfronteerd met het asbest. Klachten hierover werden door de werkleiding stelselmatig genegeerd.. "als je wat ziet dan zet je er maar een plant op" was de reactie van de werkleiding. Ook werden mensen stelselmatig onder druk gezet om te zwijgen over deze zaak.

Het asbest is volgens sommige buurtbewoners afkomstig van de gesloopte boerderij aan het Valkenveld. Buurtbewoners hebben tevens verklaard dat het puin is afgevoerd met kleine tractors naar het talud.

Vandaag heeft het management van de Groenvoorziening van de EMCO-groep, na overleg "met de heer Harry Lanting van de Gemeente Emmen, zijn personeel opdracht gegeven om zonder bescherming het zichtbare asbest op te rapen. Het personeel geweigerd terecht op grond van de geldende ARBO regels. Hierdoor is grote onrust ontstaan onder het personeel. Er is echter inmiddels al door de EMCO groep een hoeveelheid van een volle emmer van 10 kilo verwijderd van het talud.

Naar aanleiding van klachten van werknemers heeft de SP zelf onafhankelijk laboratorium onderzoek laten uitvoeren naar een reeks van monsters. Het laboratorium onderzoek van het MileuAlarmteam van de SP bewees onomstotelijk dat het om asbest gaat.

Krista van Velzen heeft namens de Tweede kamer fractie van de SP er al vragen over gesteld aan de minister. "Het is een typerend beeld van hoe er met de WSW werknemers worden omgesprongen. Daarom is het goed om deze zaak tot de bodem uit te zoeken".

(*) Rietlanden straat Veldstukken ter hoogte van sportcomplex DZOH omgeving Valkenveld.

U bent hier