h

SP afdeling Emmen gaat vaker de straat op

25 september 2005

SP afdeling Emmen gaat vaker de straat op

Op 8 oktober zal een nieuw rooster voor het bezoeken van de bevolking van Emmen van kracht worden. De dorpen Emmercompascuüm en Klazienaveen zullen nu maandelijks van een infokraam worden voorzien zoals dat al voor Emmen gold.

Voor deze kramen zijn leden die willen meehelpen van harte welkom en kunnen contact opnemen met de
actiecoördinator.

U bent hier