h

Een nieuwe secretaris

11 juni 2005

Een nieuwe secretaris

De laatste 2 jaar was ik secretaris van de SP afdeling Emmen. Dit was een drukke en soms hectische "baan". Je bent als secretaris echt het aanspreekpunt voor je leden en zelfs niet-leden. Ook de perscontacten en het plaatselijk nieuws vielen onder mijn verantwoordelijkheid. Ik heb dit alles met heel veel plezier gedaan. Deze spilfunctie is nu overgenomen door Henk Slot. Hij zal vanaf 1 september 2005 het secretariaat op zich nemen. Wanneer u contact op wilt nemen met de secretaris kunt u bij bestuur zien hoe.

Mij is gevraagd om de steunfractie te leiden zodat wij straks weer volwaardig mee gaan tellen in de gemeenteraad. Ontzettend belangrijk omdat we de komende jaren te maken gaan krijgen met het maken van keuzes. Keuzes die bepalend zullen zijn voor de kwaliteit van onze samenleving. Keuzes die maar een keer gemaakt kunnen worden. Keuzes waarbij de inspraak van de SP dringend gewenst is. Wij zullen iedere keuze op waarheidsgehalte, haalbaarheid en wenselijkheid moeten beoordelen. Durft u het aan om onderwerpen als werkgelegenheid, uitkeringen, lokale belastingen, WSW, welzijn, zorg, milieu en woongenot over te laten aan een gemeenteraad die voornamelijk bestaat uit VVD, CDA, PvdA en andere "instemmers". Deze groep heeft bijvoorbeeld al de natuur bij het zandgat van Jansen vernield voor een paar centen, ze hebben een grote puinhoop (= miljoenen kostend) gemaakt van de WSW, door kortingen op de welzijn en zorg staan allerlei verenigingen/groepen zwaar onder druk of zijn er zelfs al mee gestopt, ontzettend veel geld is in bodemloze putten gestort, er verdwijnen meer banen dan dat er bij komen, er worden steeds meer dure koophuizen gebouwd terwijl er door de (landelijke) bezuinigingswoede steeds meer mensen in inkomen op achteruit gaan dus is het logischer om betaalbaar te bouwen. Wat blijkt uit de laatste jaren is dat er telkens maar weer de verkeerde keuzes worden gemaakt. Het belangrijkste punt uit het programma van de SP ontbreekt nl.

Samenleven doe je niet alleen = solidariteit en iedereen is gelijkwaardig. In de grondwet staat dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan, we hebben al diverse voorbeelden gezien die het tegendeel bewijzen, als we niets doen wordt het steeds maar erger. Maart 2006 hebben we de kans om een waakhond de gemeenteraad in te loodsen. Grijp die kans!

Wim Moinat

U bent hier