h

Het Zandgat van Jansen, wat doet de SP afdeling Emmen?

8 augustus 2004

Het Zandgat van Jansen, wat doet de SP afdeling Emmen?

Een kort historisch overzicht van activiteiten rond het zandgat.

1995

 • SP reikt bij veiling waarschuwing uit dat koper mogelijk een kat in de zak koopt omdat het bestemmingsplan nog niet in orde is.
 • De SP onderhoudt nauwe contacten met de Stichting "Bescherming Zandgat Schanswal".

2001

 • Bij bekendmaking van kap & bouwvergunning aan Boelens-Jorritsma spoort de SP zijn leden aan bezwaarschriften in te dienen.
 • Over het aankondigingbord van Boelens-Jorritsma hangt SP een met kleurige vlinders versierd spandoek met de tekst: DIT BORD IS PREMATUUR, HET ZANDGAT BLIJFT NATUUR.

2003

 • Bij de promotieactie van Roelofs & Haase houdt de SP een demonstratie en deelt informatiefolders uit. Er is een rijk versierd spandoek waarop een bulldozer boom, bloem en dier omver werpt en de tekst: DE NATUUR WORDT VERNIELD! HOEZO EMMEN VLINDERSTAD?

2004

 • Na bekendwording van de aan Roelofs & Haase verleende bouw- en kapvergunning publiceert de SP een modelbezwaarschrift tegen deze vergunningen. Ook verspreidt zij in de buurt van het zandgat huis aan huis een oproep om het zandgat te redden. Men kan gebruik maken van het aangehechte bezwaarschrift.
 • Op de hoorzitting van 12 mei lichten 4 leden van de SP hun bezwaarschriften tegen de omstreden vergunningen toe.
 • Op 12 juli wordt de beslissing van B&W om de bezwaarschriften ongegrond te verklaren bekend. De contacten met de Stichting "Bescherming Zandgat" worden ge├»ntensiveerd.
 • De afdeling neemt contact op met de 2e kamermedewerkster van Krista van Velzen om te onderzoeken welk vervolg zij aan de reddingsactie kan geven.
 • De afdeling treedt in contact met "Das en Boom".
 • Wij nemen contact op met de mensen die een bezwaarschrift hebben ingediend om te onderzoeken wie allemaal in beroep gaan tegen de beslissing van B&W om eventueel de krachten te bundelen.
 • De afdeling neemt contact op met de AID groendesk.
 • Wij overwegen publicatie van een namenlijst van mensen die zich verzetten tegen de voorgenomen kap en bouw van 19 woningen in dit prachtige natuurgebied. Wilt u uw naam ook op deze lijst mailt u dan aan webmasteremmen onder vermelding van: toestemming voor toevoeging aan namenlijst op de SP website of in de krant ter ondersteuning van natuurbehoud Zandgat Schanswal.

U bent hier