h

Commissie Rechtsbescherming

19 juli 2002

Commissie Rechtsbescherming

Commissie Rechtsbescherming functioneert niet. Commissie geeft college van B & W verkeerde of slechte adviezen. In zeker 18 rechtzaken zowel bij bestuursrechter als bij Raad van State heeft de Commissie Rechtsbescherming het college van advies voorzien. Het college nam deze adviezen over en verloor in al de 18 gevallen. Wat zijn die adviezen waard.

Voorzitter mevr Jensema-Vos is al aangeraden op te stappen. Gemeenteraad heeft geadviseerd mevr. Jensema-Vos te ontslaan. Volgens insider is houding en adviezen van voorzitter mevr. Jensema-Vos fnuikend en schadelijk voor functioneren Commissie Rechtsbescherming en voor gemeente Emmen. Totale kosten niet direct te berekenen maar het inhuren van juristenkost toch al snel een 5 duizend tot 8 duizend Euro per zaak nog afgezien wat het aan ambtenaren uren aan gemeentezijde kost. Schatting om en nabij een 500.000,- Euro voor deze zaken. Welke zaken nog meer.

U bent hier