h

Bestemmingsplan

19 juli 2002

Bestemmingsplan

Gemeente werd ook op de vingers getikt door de Inspectie Noord van het ministerie van VROM. De inspectie kijkt op last van het ministerie mee over de schouder van de gemeente, dit naar aanleiding van een klacht van Henk Menger bij dat ministerie. Henk Menger vertegenwoordigd de familie Detmers in hun klachten tegen de bouw aan de Wilhelmsweg, de zaak Loeksham. De illegale bouw van een woning en bedrijf van de neef van wethouder Evenhuis.

Bestemmingsplannen blijken niet op orde te zijn. Er is een achterstand van jaren. Gemeente heeft zich nooit aan handhaven van bestemmingsplannen gehouden. Gemeente heeft alleen maar gedoogd in plaats van het verlenen van vergunningen. Door zo te handelen kregen beleidsmedewerkers de ruimte om bestuurlijke willekeur toe te passen. Was je een vriendje dan kon alles, was je dat niet dan werd de regelgeving strak toegepast. Kijk maar naar de zaak Loeksham, een neef mocht illegaal bouwen en de familie Detmers kreeg geen vergunning voor een boomkwekerij. De gemeente heeft jarenlang gedoogd en weigert te handhaven. Het ministerie roept nu de gemeente tot de orde. Totale kosten voor de gemeente ongeveer 2 miljoen Euro aan gemeenschapsgeld, nog afgezien van de toekomstige planschadeclaims als de gemeente in het bestemmingsplan gedogingen gaat legaliseren.

U bent hier