h

Referendum Stadstheater?

16 juni 2002

Referendum Stadstheater?

"De bevolking praat mee!". Dat riep wethouder Henk Klaver tijdens een bijeenkomst in gebouw Ichthus. De bouw van een nieuw multifunctioneel theater in het centrum van Emmen werd door middel van een soort "peptalk" aan de man gebracht.

Theater De Muzeval, eens de trots van de open groene stad Emmen, voldoet door achterstallig onderhoud niet meer aan de eisen van deze tijd. Dat is dan meteen een goede smoes om dit unieke theater in het groen tegen de vlakte te gooien. In de plaats daarvan moet een groots opgezet stadstheater in de buurt van het gemeentehuis komen. Kosten: zo'n 30 miljoen euro's.

Dat zo'n duur ding er moet komen is voor de collegepartijen al geen vraag meer. De burgers mogen eventueel nog meepraten over de precieze plek, al zijn er terneauwernood keuzemogelijkheden.

De meeste aanwezigen trapten met open ogen in de val die door het college van B " W was opgezet. Van alle kanten werd meegedaan aan het spelletje "De 11 van uzelf". De gekste ideeen vlogen door de zaal. Zo wilde iemand het Oranjekanaal dempen om er een soort westelijke rondweg beneden het maaiveld van te maken. De Hondsrugweg vormt namelijk een barriere voor de expansiedrift van het gemeentebestuur. De es, ooit onaantastbaar, is voor de drieste plannenmakers niet heilig meer. De salami-tactiek is al in gang gezet met de uitbreiding van de dierentuin op de es. En er staan meer duistere plannen op stapel.

De fractie van de SP, voltallig aanwezig met een aantal steunleden, was letterlijk met stomheid geslagen toen ze de uitleg van de gemeentelijke woordvoerders hoorde. Een van de SP'ers vroeg of het college al eens gedacht had over het uitschrijven van een referendum over deze heikele kwestie. Dan zou de bevolking echt zelf kunnen uitmaken of ze zo'n duur stadstheater wel wil. Daar kwam een ontwijkend antwoord op van wethouder Klaver. De bevolking kan zo'n referendum afdwingen als er voldoende steun voor is. Daarvoor moet dan een handtekeningenactie op touw worden gezet. De SP zou zo'n actie op poten kunnen zetten.

Gerrit Saarloos.

U bent hier