h

Kerngroep

Foto: SP

De kerngroep is een groep actieve vrijwilligers die zich bezig houdt met acties, campagne voeren, het doen van onderzoek, het bezorgen van publikaties als ZO-krant en Tribune, et cetera.

De Kerngroep komt regelmatig bijeen en de meeste leden hebben een vaste taak. Mochten er bijzondere activiteiten op stapel staan, dan kan de kerngroep vaker bijeen komen. Daarbuiten hebben de actieve leden onderling contact via telefoon en e-mail.

We zoeken nog altijd mensen om de ZO-krant te bezorgen. Kunt u eens in de drie maanden een middag vrijmaken om in een wijk of dorp te bezorgen, neem dan contact op met de ZO-krantcoördinator.

Wilt u ook deel uit maken van onze kerngroep of hebt u vragen/opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar onze organisatiesecretaris.

U bent hier